Min mission og filosofien bag Sovecoach.dk

Ella 03

Her kan du læse om min baggrund, min motivation, min mission og mine holdninger til børneopdragelse.

Min baggrund for at interessere mig for børns søvn

Jeg ved, hvordan det er, at blive frataget sin søvn i længere perioder, og hvad det gør ved overskud og handlekraft. Derfor ligger der for mig en stor motivation bag det at hjælpe børn og forældre til bedre sovevaner. Jeg er mor til to fantastiske guldklumper, der på hver sin måde har udfordret mig på søvnfronten. Rose (nu 12 år) blev ammet i søvn dag og nat og kunne kun falde i søvn på den måde. Løsningen af det problem, gav mig i 2007 ideen til sovecoach.dk. Isac (nu 8 år) led af reflux, forstoppelse og utallige mellemørebetændelser og det gav et helt andet søvnmareridt, hvor mine tidligere erfaringer blev sat på prøve.

 

Min mission: – at give jer jeres nattesøvn tilbage

Sovecoach.dk giver jer jeres nattesøvn tilbage. Gennem teori og metode guides du trin for trin gennem sovetræningen. Har I brug for personlig coaching, planlægger jeg sammen med jer et forløb, der er skræddersyet til jeres behov og ønsker og følger jer hele vejen til mål.

Filosofien bag Sovecoach.dk

Det er vores ansvar som forældre at lære vores børn gode sovevaner. Børnenes trivsel og udvikling er afhængig af, at de er udhvilede og veloplagte. Dårlige sovevaner er noget, vi har været med til at skabe. Derfor synes jeg, det er urimeligt at lade sit barn græde sig i søvn alene på værelset. Det er muligt at lære sit barn at sove på en nænsom måde. Med Sovecoach.dk arbejder jeg for at være med til at skabe større viden omkring børn og søvnproblemer.

 

Sovecoach.dk tilbyder

  • Online kurser med trin for trin guide til selvhjælp.
  • Personligt tilrettelagte coachingforløb online, telefonisk.

 

Mit børnesyn

Herunder kan du læse om det børnesyn jeg coacher udfra. Bliv fortrolig med tankerne bag teori og metode og få et indblik i, om du er kommet det rigtige sted? Er det mig, der skal hjælpe jer med jeres søvnudfordringer?

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Mor og far vil altid være der
  • At møde sit barn med forståelse
  • Selvstændighed
  • Mor og far står ved og mener, hvad de siger

 

Mor og far vil altid være der 

Sovecoach-metoden lærer barnet, at du altid vil være der, når det har brug for jer. Det skal selv falde i søvn, men det vil vide, at I aldrig vil forlade det. Hvis du selv kan huske engang, du har grædt dig i søvn, vil du vide, at det ikke er god søvn man får herefter. Metoden er nænsom at vende tilbage til i perioder fremover, hvis det bliver nødvendigt.

citater sovecoach

At møde sit barn med forståelse

At give sit barn trygheden ved, at du er til stede, når barnet har det svært, sender et tydeligt signal til barnet om, at du kan rumme dets frustration – noget der er vigtigt for opbygningen af selvværd hos barnet. Samtidig styrker det din evne til at læse og forstå barnets signaler. Ingen børn bryder sig om at blive afvist, når de har det svært.

 

Selvstændighed 

At kunne falde i søvn selv er en gave til dit barn. Når barnet selvstændigt kan lægge sig til at sove, vil det sandsynligvis smitte af på andre områder også. Barnet vil have mod på også at gøre andre ting selv, og vil have en tro på, at det kan. Barnet vil have mindre tendens til at blive pylret omkrig puttetider, hvis det ved, at det kan selv.

Du er ikke er en dårlig forælder, når du lægger dit trætte barn til at sove, selvom det måske foregår under højlydte protester fra barnet. Tværtimod. Det er her, barnet har brug for din ekspertise som voksen. Du ved, at barnet er træt, derfor skal det sove. Det står ikke til diskussion. Barnet er ikke i stand til at vurdere, hvad der er bedst for det. Det er dit ansvar som forælder.

citater vision 2 14Jeanette 04112006

Mor og far står ved og mener, hvad de siger 

Børn har efter min mening brug for voksne, der står ved, hvad de mener og stiller rammerne, hvori børnene kan have beslutningskompetence. Det giver selvværd at kunne have indflydelse på beslutninger, men det skal foregå i børnehøjde.